Uni Degreaser

Uni Degreaser

Produkt til universell bruk for rengjøring og avfetting av rene metalloverflater, eksisterende underlag og primer-grunning.