PERSON-VERNER-KLÆRING

Juridisk

Dette nettstedet eies av Akzo Nobel Car Refinishes AB ("AkzoNobel")].

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler dine personopplysninger.

1. Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?


Hvis du sender inn personopplysninger på dette nettstedet, vil vi muligens behandle dem for de formålene som angis nedenfor.

1.1. For å besvare dine forespørsler eller kommunisere med deg

Vi behandler dine personopplysninger når du kontakter oss via våre nettbaserte kontaktskjema.

Vi behandler navnet ditt, tittel, (bedriftens) kontaktopplysninger (inkludert e-postadresse, telefonnummer, bedriftens navn) og enhver annen informasjon som du oppgir i kontaktskjemaets åpne felter.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

1.2. For spørreundersøkelser eller annen (markedsførings-kommunikasjon)

Vi behandler personopplysningene dine for å sende deg spørreundersøkelser om våre produkter eller tjenester, eller for å sende deg markedsføringskommunikasjon og holde deg oppdatert om begivenheter, spesialtilbud, produkter og tjenester fra AkzoNobel. Vi vil muligens opprette profiler og analysere din samhandling med oss. På denne måten lærer vi om hva du er interessert i, og kan tilpasse kommunikasjonen vår til dine faktiske interesser.

Vi behandler navnet ditt, adressen, fødselsdato, dersom du har oppgitt denne, e-postadressen din samt emner som du aktivt og frivillig har fortalt oss at du er interessert i, men også de som kan utledes fra dine registrerte handlinger på AkzoNobels nettsider og i apper (som vi muligens brukes informasjonskapsler til), handlehistorikken din både på nett (dersom du kobler kjøpene dine sammen med profilen din) og i butikk (når du handler AkzoNobel i butikken), og koblingene som du klikker på i våre e-poster.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av ditt samtykke, som du når som helst kan trekke tilbake.

1.3. For utvikling og forbedring av produkter og tjenester​

Vi behandler aggregerte personopplysninger for ulike formål tilknyttet AkzoNobels virksomhet, som utviklingen av nye produkter og tjenester, til å utvide, forbedre eller endre nettsidene våre, identifisere brukstrender, fastsette effektiviteten til våre reklamekampanjer, og utføre og utvide våre forretningsaktiviteter.

Vi bruker muligens aggregerte data. Noen ganger behandler vi personopplysninger som navnet ditt, e-postadressen og IP-adressen din, kjønn, bosted, postnummer og annen informasjon som angis i denne personvernerklæringen eller som du oppgir til oss på annen måte.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av våre legitime forretningsformål.

1.4. For teknisk administrasjon og administrasjon av funksjoner på nettstedet​

Vi behandler personopplysningene dine for å hjelpe deg med å finne informasjon på en rask og enkel måte, og for å forbedre tilgangen og funksjonaliteten til nettstedet.

Vi vil muligens behandle IP-adressen din, nettleseren du bruker, de besøkte nettsidene, forrige/neste nettside du besøker og varigheten av besøket.

Vi behandler denne informasjonen basert på vår legitime forretningsmessige interesse, altså for å forstå hvordan kundene våre samhandler med nettsidene våre på en bedre måte.

1.5. Når du oppretter en konto hos oss, for å administrere kontoen​

På din forespørsel kan vi opprette en personlig konto for deg, dette gjør handelen enklere for deg. Når vi oppretter kontoen din, vil vi sende deg din personlige brukerinformasjon.

Vi kan også behandle navnet ditt, en gyldig e-postadresse og annen forespurt informasjon. Vi behandler også visningsnavnet ditt, rollen din og din brukerinformasjon.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake.

1.6. Når du kjøper produkter i nettbutikken vår, for å behandle bestillingen din og administrere kundeforholdet​

Vi bruker personopplysninger til å behandle kjøpet ditt og levere bestillingen din, for å rapportere om statusen på bestillingen og for å kontakte deg om transaksjonen.

Til dette formålet trenger vi som minimum navnet ditt og en geografisk adresse, kontaktinformasjon, som et telefonnummer eller en e-postadresse, informasjon om kredittkort eller annen betalingsmetode, ditt samtykke til våre gjeldende vilkår og betingelser, samt hvorvidt du ønsker å motta nyhetsbrevet vårt. Vi behandler også informasjon om hva du har kjøpt hos oss.

Vi behandler dine personopplysninger for å fullføre kjøpsavtalen og levere bestillingen din til deg.

1.7. Hvis du deltar i lotterier, begivenheter, konkurranser, kampanjer og/eller sjansespill, for å administrere deltakelsen din

Med ditt samtykke kan vi sende deg e-poster om kampanjer samt invitasjoner til å delta i lotterier, begivenheter, konkurranser eller sjansespill. Hvis du velger å delta i noen av disse aktivitetene, trenger vi dine personopplysninger for å kunne gjennomføre dette.

Hvis du deltar i noen av disse aktivitetene, trenger vi dine personopplysninger for å kunne oppgi dersom du er vinneren, for å dele ut premien og for å måle responsen på slike lotterier, begivenheter, konkurranser og/eller sjansespill.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av ditt samtykke, som når som helst kan trekkes tilbake.

1.8. For overholdelse av lover og juridiske obligasjoner, og for å beskytte AkzoNobel sine aktiva og interesser​

Vi behandler dine personopplysninger som passende eller nødvendig (a) iht. gjeldende lover, inkludert lover utenfor landet du bor i, og inkludert lover om f.eks. tilbørlig aktsomhet, hvitvasking, finansiering av terror og annen kriminalitet; (b) for å overholde den juridiske prosessen; (c) for å besvare forespørsler fra offentlige myndigheter også inkludert de utenfor ditt bostedsland; (d) for å håndheve våre vilkår og betingelser samt andre gjeldende retningslinjer; (e) for å beskytte virksomheten vår; (f) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme for deg eller andre; og (g) for å la oss forfølge tilgjengelige tiltak eller begrense skaden vi utsettes for.

Hvis det er nødvendig, vil vi behandle navnet ditt, kontaktinformasjonen din, din korrespondanse med AkzoNobel, bruk av noen av våre produkter og/eller tjenester samt eventuell annen informasjon nevnt i denne personvernerklæringen eller som vi har oppgitt til deg på annen måte, dersom dette er påkrevd for noen av tiltakene nevnt i forrige avsnitt.

Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av våre legitime forretningsformål.

2. Hvem deler vi personopplysningeme dine med?


Vi deler ikke dine data med tredjeparter utenom de som nevnes i denne personvernerklæringen.

Andre virksomheter i AkzoNobel-konsernet


Som del av en global bedrift kan dine personopplysninger overføres til andre AkzoNobel-enheter. For å sikre at personopplysningene dine behandles med en høy grad av sikkerhet, har AkzoNobel implementert AkzoNobels Bindende bedriftsregler, som sikrer at hver eneste juridiske AkzoNobel-enhet har samme beskyttelsenivå for personopplysninger.

Tjenesteleverandører og andre eksterne parter


Vi bruker muligens tredjeparts tjenesteleverandører til å utføre visse databehandlingsoppgaver på våre vegne, som levering av IT-tjenester og tilknyttet infrastruktur, sikkerhetstjenester (inkludert identitets- og tilgangsadministrering), samt juridiske og finansielle tjenester, regnskapstjenester og andre tjenester.

Vi har fastsatt tekniske, organisatoriske og kontraktsmessige tiltak (databehandlingsavtaler) med disse tredjepartene for å sikre at dine personopplysninger kun behandles for de ovennevnte formålene, og for å ivareta sikkerheten til personopplysningene dine.

Personopplysningene dine kan bare overleveres til tilsynsorganer, skattemyndigheter og politi/rettsmyndigheter hvis loven krever det.

3. Hvor lagrer vi personopplysningene dine?


Dine personopplysninger kan lagres og/eller behandles i et land utenfor det du bor i. AkzoNobel vil sikre at dine personopplysninger fortsatt beskyttes på tilstrekkelig vis dersom de overføres ut av landet, enten etter AkzoNobels egen personvernerklæring for kunder, datavern for leverandør eller forretningspartner, eller via avtaler med tredjeparter.

4. Hvordan sikrer vi opplysningene?


Dine personopplysninger behandles fortrolig, og vi setter inn både tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot tap eller ulovlig behandling av disse opplysningene. Vi bruker flere sikkerhetsteknikker, inkludert sikre servere, brannmurer og kryptering, samt et fysiske sikkerhetstiltak på alle steder der data oppbevares.

5. Hvor lenge beholder vi personopplysninger?


Vi beholder personopplysningene dine i den tidsperioden som er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i denne personvernerklæringen, med mindre gjeldende lover åpner for eller krever en lengre lagringsperiode.

6. Rettigheter med hensyn til personopplysninger


Du har visse rettigheter med hensyn til dine personopplysninger. I henhold til loven har du rett til å be om en kopi av dine personopplysninger og til å få tilgang til dine personopplysninger, så langt dette er mulig. Du har også rett til å korrigere og slette dine personopplysninger, eller til å begrense eller motsette deg bruken av dine personopplysninger. I tillegg kan du når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt oss til bruk av dine personopplysninger. En slik tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen. Du har også rett til å klage til tilsynsmyndighetene.

7. Koblinger til andre nettsteder og sosiale medier


På nettstedet finner du flere koblinger til andre nettsider. Selv om disse nettsidene velges med omhu, er vi ikke ansvarlig for personopplysninger som behandles gjennom disse nettsidene.

Vi tilbyr også muligheten til å opprette en konto hos oss gjennom dine sosiale medier (som Facebook). Dette vil spare deg for tid når du oppretter kontoen, ettersom innloggingsinformasjonen din vil importeres fra kontoen i det sosiale nettverket. Når du bruker dette "sosial innlogging"-alternativet, må du være oppmerksom på at vi kan motta visse typer informasjon via det sosiale nettverket, som navnet ditt, alder, sted, preferanser, yrke og annen informasjon fra din offentlige profil. Vi ber ikke om denne informasjonen, men den leveres til oss av det sosiale nettverket gjennom din bruk av alternativet "sosial innlogging". Når du bruker alternativet "sosial innlogging", vil vi bare importere informasjonen som er nødvendig for opprettelsen av kontoen hos oss, og vil kassere all annen informasjon vi mottar via det sosiale nettverket så snart vi mottar den. Etter å ha opprettet kontoen din, har du muligheten til å legge til annen informasjon som du ønsker å dele med oss.

8. Kan personer under 16 år sende inn personopplysninger?


Personer under 16 års alder kan bare oppgi personopplysninger til oss dersom de har skriftlig tillatelse fra en forelder eller foresatt som har lest denne personvernerklæringen.

9. Hvem skal du kontakte ved spørsmål om dine personopplysninger?


Du kan når som helst stille spørsmål om dine personopplysninger ved hjelp av "Kontakt"-koblingen i hovedmenyen. For å behandle forespørselen din trenger vi (og må derfor behandle) navnet ditt og annen kontaktinformasjon.